Ons model Duurzaam Ontwikkelen

Stap 0 (Awake) is bewustwording en vertrek. Gedurende deze Stap worden voorbereidingen getroffen. De opdracht en de doelen worden geformuleerd en er wordt een ontwikkelteam geformeerd. In dit team zitten 8 tot 12 medewerkers uit verschillende delen van de organisatie, van hoog tot laag. Zij vormen het team dat het verbeterplan vorm geeft. Onze rol is die van facilitator en procesbegeleider. Het resultaat in deze Stap is een ontwikkelteam gecommitteerd aan een heldere opdracht.
Klik hier voor het volledige document >

In Stap 1 (Discover) worden de verschillende vraagstukken benoemd en integraal, vanuit verschillende paradigma's verkent door het ontwikkelteam. Het resultaat is een gezamenlijk, objectief beeld van de problemen en de bijbehorende kaders. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team waardoor er betrokkenheid en eigenaarschap ontstaat.
Klik hier voor het volledige document

In Stap 2 (Awareness) zoeken de leden van het ontwikkelteam naar nieuwe oplossingen. Ze worden gestimuleerd om ‘anders’ te kijken naar hun werk, de organisatie en de bestaande problemen. De verschillende oplossingsrichtingen komen aan het eind van deze Stap bijeen in een gezamenlijk beeld van de toekomst. Ook in deze Stap is er aandacht voor persoonlijke effectiviteit.
Klik hier voor het volledige document

In Stap 3 (Prototyping) wordt het resultaat uit Stap 2 geoperationaliseerd. Een ‘prototype’ wordt, zo mogelijk, in een try-out op de haalbaarheid getoetst. Het resultaat in deze Stap is een uitgewerkt plan waaraan de leden van het ontwikkelteam zich hebben gecommitteerd.
Klik hier voor het volledige document

In Stap 4 (Transmission) wordt een plan ontwikkeld om het prototype in de gehele organisatie te implementeren en vindt opschaling plaats.
Klik hier voor het volledige document

DUS:  Duurzaam ontwikkelen levert niet alleen directe baten op zoals een succesvol doorgevoerde verandering of economisch voordeel in tijd, geld en kwaliteit, maar ook indirecte baten zoals een sterkere positie op de arbeidsmarkt, behoud van goede medewerkers en toegenomen motivatie, kennis en werkplezier. 

Klik hier voor het volledige document

Top