MT Organisatieontwikkeling

Management Drives is uniek in het leggen van de relatie tussen individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling. De matrix van Management Drives is bij uitstek het model waarin deze drie invalshoeken in onderlinge samenhang kunnen worden weergegeven.

In ieder onderdeel van de matrix kan een aantal vragen worden gesteld die betrekking hebben op dat onderdeel van de organisatieontwikkeling.

Stap 1

Missie-visie heeft betrekking op wie zijn wij en waar gaan we naar toe. Identiteit, kernwaarden, trots en identiteit zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de Paarse drijfveer. Visie, lange termijn ontwikkelingen, de omgeving en het bredere perspectief hoort nadrukkelijk bij geel.

Stap 2

Strategie en focus, vertaalt missie en visie in concrete strategie, te behalen doelen. Tevens wordt benoemd wat de risico’s zijn en wat we wel en wat we niet gaan doen. Keuzes maken.

 

Stap 3

Organiseer en communiceer,  is de laatste stap en betreft de vastlegging van de wijze waarop we de geformuleerde doelen gaan behalen, welke afspraken we daarvoor maken en hoe we zorgen dat de mensen aangesloten zijn en blijven.
Management Drives helpt u bij het neerzetten van uw organisatie, maar met name ook bij het realiseren van uw doelstellingen en het verbeteren van de performance. Onze filosofie is dat de ontwikkeling van uw organisatie nauw samenhangt met de ontwikkeling van uw mensen. Drijfveren zijn daarin bepalend.

Top