MT Teamontwikkeling

“Neem de mensen zoals ze zijn, er zijn geen anderen”.

Mensen zijn allemaal anders en hebben allemaal een eigen profiel. Management Talent maakt dit meetbaar met behulp van het teamdiagnose programma van Management Drives.

Teams moeten vaak samenwerken, waarbij de huidige kennis en vaardigheden van de teamleden het team maken tot wat het is.

Maar past het profiel van het team bij de taak waar het team voor staat? Is het vernieuwen, verbeteren of stabiel uitvoeren en welke drijfveren mist het team? Tijdens een teamdiagnose wordt bepaald wat de teamcultuur is, waar het team door wordt gedreven, de mate van diversiteit, blinde vlekken en waar het team energie van krijgt en waar energie weglekt. Vervolgens wordt een verbeterplan op opgesteld hand van het BOL model. Hierdoor wordt inzichtelijk wat het team moet Behouden, Ontwikkelen en/of Loslaten.

Top