Onze inspiratie en uw resultaat

Het is niet alleen belangrijk wat je doet en hoe je het doet, maar vooral ook waarom je iets doet! Wij geloven in duurzaam ontwikkelen waardoor er organisaties ontstaan die in staat zijn om zichzelf op natuurlijke wijze naadloos aan te passen aan veranderende omstandigheden. Visie, inspirerend leiderschap en ‘empowerde’ medewerkers zijn daarbij belangrijke bouwstenen.

Duurzame organisaties zijn structureel succesvolle organisaties waar medewerkers graag werken, waar klanten graag komen, waar stakeholders graag mee samenwerken en die door de maatschappij gewaardeerd worden om datgene wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze het doen.

Duurzaam ontwikkelen levert niet alleen directe baten op zoals een succesvol doorgevoerde verandering of economisch voordeel in tijd, geld en kwaliteit, maar ook indirecte baten zoals een sterkere positie op de arbeidsmarkt, behoud van goede medewerkers en toegenomen motivatie, kennis en werkplezier.

Missie

Onze missie is daarom het:

Realiseren van duurzame organisaties door het vergroten van het aanpassingsvermogen van organisaties en het succesvol doorvoeren van organisatieveranderingen.

Onze missie hebben wij vertaald naar de kernboodschap: Duurzaam Ontwikkelen!

Kernwaarden

De verandermanagers van Management Talent zijn:

  • Adaptief
  • Klantgericht
  • Professioneel
  • Betrouwbaar
  • gericht op duurzaamheid

Werkvelden

Management Talent werkt voor organisaties in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Overheid
  • Onderwijs
  • Zakelijke dienstverlening

Onderscheidend vermogen

Management Talent onderscheidt zich van andere bureaus doordat het zich primair richt op het resultaat: een succesvol doorgevoerde organisatieverandering en tegelijk een directe versterking van het verandervermogen van de organisatie.

Niet de focus op: Wel de focus op:

Interim-manager
Interim-opdracht
Methoden en technieken
Herhaalopdrachten    
Klantopbrengst
Veranderingproject
Structuren en processen

Klantvraag en klantbehoefte
Succesvolle duurzame verandering
Effectiviteit en duurzaam resultaat
Duurzaam Ontwikkelvermogen
Klanttevredenheid
Duurzame organisatie
Mensen, inspiratie en lerend vermogen

“It's not the strongest of species that survive,
nor the most intelligent,

but the one most adaptable to change”.

Charles Darwin

Top