Wat is SMART SHARE

Het is een effectieve en slimme combinatie van software, hardware en begeleiding voor groepsbijeenkomsten. De sessies zorgen voor versnelling van groepsprocessen en besluitvorming en bieden direct een goed gedocumenteerd verslag van het proces.

SMART SHARE kan ook als onderdeel van ADAPT worden geboden, waarin we dit eventueel combineren met groepsdialogen. Dit zorgt voor een verdieping en verbinding met de thema’s die zijn vastgesteld in SMART SHARE. Er is sprake van VERTRAAGDE VERSNELLING: een vertraging, die uiteindelijk zorgt voor een versnelling van het vervolg door de betrokkenheid, het collectieve inzicht en commitment dat wordt verkregen.

WAAROM

omdat wij geloven dat:

 • Kennis en ervaring van de mensen in de organisatie de sleutel is
 • Een gelijkwaardige inbreng de betrokkenheid realiseert
 • Co-creatie het verschil maakt
 • De gedragenheid door de mensen het succes bepaalt

HOE

Wij doen dat door:

 • Het een energieke beleving te laten zijn
 • De besluitvorming helder en transparant te laten verlopen
 • Te faciliteren met technologie uit je tas of broekzak

WAT

Wij bieden:

 • Smart Share voor een efficiënt en effectief groepsproces

UW Resultaat

 • Groepsbesluiten worden op een eenvoudige manier bereikt
 • Verkorten vergadertijden tot wel 50%
 • Creëert veel draagvlak door transparante en open proces
 • Creëren van vrije en stimulerende denkprocessen
 • Iedereen is onderdeel van oplossingen, co-creatie
 • Gelijkwaardige inbreng
 • Collectief Commitment

Wanneer

Overal waar groepsprocessen spelen bij besluitvorming of ontwikkeling in organisaties.

Als men:

 • de discussies inhoudelijk wil laten verlopen
 • alle onderwerpen op tafel wil hebben
 • een soepel proces in groepen wil bieden
 • verschillende partijen kennis en meningen wil laten delen
 • de overlegtijd bij besluitvorming in groepen wil halveren
 • een breed draagvlak voor besluiten wil creëren
 • na afloop direct een rapportage van de bevindingen op prijs stelt

 

Toepassing

O.a. bij:

 • brainstorming, probleemverdieping, strategiebepaling, beeldvorming, product presentaties, project startups, teamontwikkeling, innovaties.
 • Beleids- & werkconferentie en congressen, participatieprocessen.

 

Wat doen wij voor u

 • Specialistische facilitatie en advies.
 • Voorbereiden en mede vormgeven van de porcessen van uw dag
 • Kwalitatief hoogwaardig invullen van uw groepsproces
 • Inhoudelijke, proces- en technische begeleiding
 • Opleveren rapportage van de ingebrachte inhoud
 • Vooraf inventariseren is ook mogelijk en geeft een andere start.
 • Volledige ontzorging van de totale sessie en logistiek daarvan

In een groter verband

Wij passen deze methodieken toe in een groter geheel van transformaties in organisaties en bedrijven. Het is een model en zienswijze voor het duurzaam ontwikkelen van bedrijven, genaamd ADAPT en dat staat voor:

 • Awakening
 • Discover
 • Awareness
 • Prototyping
 • Transmission

Dit zijn de fases die we onderkennen in het transformeren van bedrijven d.m.v. groepen. Tijdens de diverse processen in deze fases gebruiken wij de bovengenoemde SMART SHARE en Vertraagde Versnelling.

Wij geven graag nadere informatie over ADAPT! Vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op!

Top