Een andere aanpak

Management Talent kiest voor een andere aanpak op basis van de beschreven ontwikkelingen. Een “mensgerichte” benadering waarin de kennis, ervaring en kracht van medewerkers centraal staan. Met een sterke externe gerichtheid, een doelgerichte focus en ontwikkelen door doen. Want niet de verandering staat centraal, maar het doel dat u samen wilt bereiken. Dit betekent dat de mensen die de plannen gaan uitvoeren, ze ook opstellen.
Lees nu meer over ons model "Duurzaam ontwikkelen"

Door de sterke focus op de externe omgeving, de grote inbreng van medewerkers in combinatie met een doelgerichte aanpak, wordt niet alleen snel succes geboekt, maar wordt impliciet ook het verandervermogen van de organisatie vergroot. Medewerkers leren namelijk in de praktijk om kansen en mogelijkheden te signaleren en die te vertalen naar de eigen (aangepaste) organisatie die daar adequaat en proactief op inspeelt. De eerste keer wellicht met hulp en deskundigheid van buiten, de keren daarna zelfstandig. Het resultaat is een aanpak die gericht is op ontwikkeling en groei waarmee uw organisatie stapsgewijs transformeert in een adaptieve organisatie die zich adequaat aanpast aan ontwikkelende omstandigheden. Klik hier voor het volledige document

Top