Welkom bij Management Talent, uw verbindende factor

Management Talent staat voor een andere aanpak met een sterke externe gerichtheid, een doelgerichte focus en ontwikkelen door doen. Want niet de verandering staat centraal, maar het doel dat u samen wilt bereiken. Dit betekent dat de mensen die de plannen gaan uitvoeren, ze ook opstellen. Door de sterke focus op de externe omgeving, de grote inbreng van medewerkers in combinatie met een doelgerichte aanpak, wordt niet alleen snel succes geboekt, maar wordt impliciet ook het verandervermogen van de organisatie vergroot.

Verandering als constante factor

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Verandering lijkt de enige constante factor te zijn. Om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven, moeten organisaties adequaat op deze veranderende omstandigheden kunnen inspelen. Charles Darwin verwoordde dat als volgt: “It's not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change”. Organisaties zijn succesvoller naarmate ze beter in staat zijn om te anticiperen op de continue veranderende omstandigheden.

Verbinden om duurzaam te ontwikkelen

Duurzaam ontwikkelen vraagt om het vermogen en de kracht om te verbinden. Om dat te ontwikkelen hebben organisaties in hoge mate betrokken medewerkers nodig, inspirerend leiderschap, de mogelijkheid om zich te verbinden met stakeholders, breed gedragen oplossingen en mechanismen om de principes van duurzaam ontwikkelen uit te voeren en te borgen.

Wij geven hier invulling aan door toepassing van het ADAPT model en Management Drives. Alleen dan ontstaan “verbonden” organisaties die in staat zijn om voortdurend te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Missie

Onze missie is daarom het:

Realiseren van duurzame organisaties door het vergroten van het aanpassingsvermogen van organisaties en het succesvol doorvoeren van organisatieveranderingen.

Onze dienstverlening

Management Talent richt zich binnen de zorg op organisatie ontwikkeltrajecten en inrichtingsvraagstukken binnen de domeinen:

• Primair business proces
• Human Resource Management
• Finance
• ICT
• Marketing

Wij zijn gespecialiseerd in het:

• Succesvol doorvoeren van veranderingen in een organisatie
• Vergroten van het verandervermogen van de organisatie