Teamleider ai Radiologie

Status: Afronding invulling

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Ambities MT mede definiëren, communiceren en implementeren;
 • Structuur goed neerzetten;- Standaard protocollen en planningen over de locaties heen;
 • Capaciteitsmanagement optimaliseren (meer flexibel, minder kwetsbaar over locaties heen);
 • Operationeel management (incl. dossiers).

Organisatie

Een ziekenhuis in midden nederland.

Klik hier om in te schrijven

 

 

Teammanager a.i. Polibedrijven

Status: Positie gevuld, traject loopt

Taken en verantwoordelijkheden

Teammanager a.i. D&I polibedrijf

 • Operationele aansturing obv zorgmodel ingericht vanuit de hoofdactiviteit “Adviseren” van de zorgprofessional.
 • Operationele aansturing obv zorgmodel ingericht vanuit de hoofdactiviteit “Adviseren” van de zorgprofessional.
 • Teamontwikkeling en revitalisering (vertrouwen).- Definiëren van de huidige situatie en de streefsituatie. Daarbij startend bij Cardiologie.

Organisatie

Een ziekenhuis in zuiden nederland.Een ziekenhuis in zuiden nederland.

Klik hier om in te schrijven

 

 

Teammanager a.i. Kraamafd./Verloskunde

Status: Positie ingevuld, Project loopt

Opdrachtformulering

Op Clusterniveau:

 • Input en in samenwerking met de overige MT leden vorm en  invulling geven aan het MT
 • Input en in samenwerking met de overige MT leden vorm/inhoud geven  aan het jaarplantraject waarbij het gezinsgericht werken verder concrete uitwerking en invulling krijgt. De BC hierin de regierol.

Op Afdelingsniveau:

 • Samen met het team vorm en inhoud geven aan teamontwikkeling en -structuur binnen de context van organisatie- en financiële kaders als onderdeel van de acute zorg. Bij het vormgeven is het perspectief van de patiënt uitgangspunt.
 • Samen met het team vorm en inhoud geven aan teamontwikkeling en -structuur binnen de context van organisatie- en financiële kaders als onderdeel van de acute zorg. Bij het vormgeven is het perspectief van de patiënt uitgangspunt.- Uitrol van het traject functiedifferentiatie.
 • Samen met het team verloskundigen vorm en inhoud geven aan verdere teamontwikkeling/professionaliteit  van de groep verloskundigen.

Organisatie

Een ziekenhuis in zuiden nederland.

Klik hier om in te schrijven

 

 

Top