Doelstellingen eerder en duurzamer bereiken met behulp van MT Management Drives

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Verandering lijkt de enige constante factor te zijn. Om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven, moeten organisaties adequaat op deze veranderende omstandigheden kunnen inspelen. Charles Darwin verwoordde dat als volgt: “It's not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change”. Organisaties zijn succesvoller naarmate ze beter in staat zijn om te anticiperen op de continue veranderende omstandigheden.

Duurzaam leiderschap, vernieuwend leiderschap

Duurzame, succesvolle organisaties stellen hoge eisen aan leiderschap. Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats als ze vanuit de kracht van mensen plaatsvinden. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien bepaalt immers wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen en andermans drijfveren en gedrag zijn we in staat mensen in hun kracht te zetten. De inzichten die wij verstrekken staan veelal aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van teams en organisaties. Het gaat hier over het nieuwe, duurzaam leiderschap. Het vanuit de kracht van mensen leiden van een organisatie. Met behulp van Management Drives laten wij u zien waardoor mensen gedreven zijn en waar zij hun energie vandaan halen. Laat mensen die zaken doen waar zij energie vandaan halen, dat is goed voor henzelf en voor de organisatie.

Wij passen Management Drives toe op alle niveau’s. Met concrete begeleiding en adviezen die steeds op maat zijn voor u en uw organisatie. Onze toegevoegde waarde: snel toe te passen inzichten in uzelf en de mensen in uw omgeving, met als resultaat grotere effectiviteit en een hoger energieniveau om zaken efficiënt en resultaatgericht aan te pakken.

MT Management Drives toepassingen

Als één van de weinige instrumenten in zijn soort geeft Management Drives de mogelijkheid om een vertaling te maken van drijfveren en gedrag van individuen naar teams en de organisatie als geheel. Management Drives wordt dan ook toegepast bij vele vraagstukken.

De Management Drives toepassingen kenmerken zich doordat zij niet alleen naar het individu en het gedrag kijken, maar ook naar de plek in de organisatie. Kijkend naar teams en organisaties nemen wij het individu wél als uitgangspunt.

Praktische toepasbaarheid

Het succes van leiderschap en projecten hangt voor 80% af van “zachte” factoren. Management Drives maakt deze zachte factoren meetbaar en biedt u zo de mogelijkheid daarmee om te gaan. Bij alle Management Drives toepassingen zijn praktische toepasbaarheid en pragmatiek kernwoorden.
Lees meer over het Individu, Team of Organisatie

Top