Teammanager a.i. Kraamafd./Verloskunde

Status: Positie ingevuld, Project loopt

Opdrachtformulering

Op Clusterniveau:

  • Input en in samenwerking met de overige MT leden vorm en  invulling geven aan het MT
  • Input en in samenwerking met de overige MT leden vorm/inhoud geven  aan het jaarplantraject waarbij het gezinsgericht werken verder concrete uitwerking en invulling krijgt. De BC hierin de regierol.

Op Afdelingsniveau:

  • Samen met het team vorm en inhoud geven aan teamontwikkeling en -structuur binnen de context van organisatie- en financiële kaders als onderdeel van de acute zorg. Bij het vormgeven is het perspectief van de patiënt uitgangspunt.
  • Samen met het team vorm en inhoud geven aan teamontwikkeling en -structuur binnen de context van organisatie- en financiële kaders als onderdeel van de acute zorg. Bij het vormgeven is het perspectief van de patiënt uitgangspunt.- Uitrol van het traject functiedifferentiatie.
  • Samen met het team verloskundigen vorm en inhoud geven aan verdere teamontwikkeling/professionaliteit  van de groep verloskundigen.

Organisatie

Een ziekenhuis in zuiden nederland.