Interim managers

Inschrijven bij Management Talent

Interim managers kunnen op onze website hun gegevens achterlaten. Klik op INSCHRIJVEN.

Duurzaam ontwikkelen

Onze inspiratie is duurzaam ontwikkelen van mensen en organisaties. Het is niet alleen belangrijk wat je doet en hoe je het doet, maar vooral ook waarom je iets doet! Wij geloven in duurzaam ontwikkelen waardoor er organisaties ontstaan die in staat zijn om zichzelf op natuurlijke wijze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Visie, inspirerend leiderschap en verbonden medewerkers zijn daarbij belangrijke bouwstenen.

Duurzame organisaties zijn structureel succesvolle organisaties waar medewerkers graag werken, waar klanten graag komen, waar stakeholders graag mee samenwerken en die door de maatschappij gewaardeerd worden om datgene wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze het doen. Duurzaam ontwikkelen levert niet alleen directe baten op zoals een succesvol doorgevoerde verandering of economisch voordeel in tijd, geld en kwaliteit, maar ook indirecte baten zoals een sterkere positie op de arbeidsmarkt, behoud van goede medewerkers en toegenomen motivatie, kennis en werkplezier.

Onze dienstverlening

Management Talent richt zich op organisatie ontwikkeltrajecten en inrichtingsvraagstukken binnen de domeinen:

  • Primair business proces
  • Human Resource Management
  • Finance
  • ICT
  • Marketing

Wij zijn gespecialiseerd in het:

  • Succesvol doorvoeren van veranderingen in een organisatie
  • Vergroten van het verandervermogen van de organisatie

Talent in verbinden

Om duurzaam te ontwikkelen gaat het bovenal om jouw competentie om te verbinden. Een goede interim manager is met zichzelf verbonden en bovenal in staat om medewerkers te verbinden met zichzelf, het team en de opdracht. 

Als bovenstaande kijk op Interim Management aansluit bij jouw visie, schrijf je dan in. Klik op INSCHRIJVEN.